Home » Privacy statement

Privacy statement

Quinvo V.O.F. ("Quinvo") hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Het kan voorkomen dat wij u om enkele gegevens vragen. Bijvoorbeeld indien u een bestelling wenst te plaatsen, zullen wij u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres, inschrijfnummer handelsregister etc. Deze gegevens zijn voor Quinvo noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens die u aan Quinvo verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Quinvo verwerkt. Quinvo zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Binnen Quinvo kunnen deze gegevens wel uitgewisseld worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Quinvo. Indien u geen prijst stelt op informatie afkomstig van Quinvo, dan kunt u dit aangeven aan de verzender van deze informatie (“opt-out”).

Quinvo kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Quinvo anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Quinvo. Quinvo zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Quinvo zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat Quinvo niet (optimaal) zal functioneren.